V š e  p r o  k l a s i c k é  i  m o d e r n í  v i n a ř s t v í.
 
 
www.vinarskepotreby.ivs.cz
Provozní doba  Po - Pá :  7.30 - 17.00 hod.    So :  7.30 - 11.00 hod.

Filtrace
Obecně můžeme rozdělit filtry na deskové, naplavovací – křemelinové, tangenciální – crossflow a membránové svíčkové mikrofiltry.Desková (vložková) filtrace

Poměrně levná a nenáročná metoda na obsluhu, při dodržování doporučených tlaků od výrobce a správného postupu lze získat z tohoto filtru standardně čisté víno. V nerezovém provedení jsou to filtry na velmi dlouhou dobu.

Křemelinová filtrace

Dříve se tyto filtry používaly především pro hrubou filtraci, se správně zvoleným typem křemeliny mohou ale směle konkurovat deskové filtraci. Křemelina je výborný přírodní inertní materiál s vynikajícími filtračními vlastnostmi. Její schopnosti ale byly v minulosti limitovány technickou nedokonalostí filtračních zařízení. Dnes patří nejmodernější křemelinové filtry ke špičce ve filtrační technice.
Křemelina je levnější varianta než desky, ale před samotnou mikrofiltrací spojenou s lahvováním bych doporučil přefiltrovat víno sterilními deskami...

Tangenciální - crossflow filtry

Trochu dražší varianty pro ty, kdo chtějí kvalitu. Jsou rizikovější, je proto potřeba znát a dodržovat přesné postupy.

Membránová svíčková filtrace

Mikrofiltry určené pro sterilní filtraci. Výhodou těchto zařízení je uzavřená filtrace bez přístupu vzduchu, beze ztrát, jednoduché a rychlé nasazení svíček a jejich regenerovatelnost. Lze použít jak pro bílá vína (svíčky s filtrací 0,45 mikronů), tak pro červená vína (svíčky s filtrací 0,65 mikronů), popřípadě i pro vína s vysokým zbytkovým cukrem (svíčky s filtrací 0,2 mikronů).

Mikrofiltry jsou nezbytnou pomůckou pro dokonale čisté víno před lahvováním. Mohou být ve spojení s plničkou lahví. Mohu Vám doporučit osvědčený mikrobiální filtr TANDEM-ENOL-MATIC určený pro provoz s plničkou Enolmatic (filtrační médium - svíčky 10", mikronáž 0,5/0,25 mikronů). Pro větší vinaře doporučuji svíčky firmy Hobra. Ty jsou v provedení 10" a 30",mikronáže 0,25, 0,45 a 0,65 mikronů. Před tyto svíčky je dobré zařadit tzv. předfiltr, což je polypropylenová svíčka o mikronáži 0,5 nebo 1 mikron. Před tímto filtrem by víno mělo pochopitelně projít sterilní deskovou filtrací.

Výrobce

V nabídce jsou především filtrační zařízení od firem Bílek filtry, s.r.o. a společnosti Hobra, která dodává především filtrační desky a svíčky


filtry, filtrační desky, křemelina, filtrační svíčky