V š e  p r o  k l a s i c k é  i  m o d e r n í  v i n a ř s t v í.
 
 
www.vinarskepotreby.ivs.cz
Provozní doba  Po - Pá :  7.30 - 17.00 hod.    So :  7.30 - 11.00 hod.

Přístroje pro hodnocení, měření vín
teploměry,vlhkoměry, moštoměry, lihoměry, cukroměry, malá vin. lab., vínoměry, refraktometry, ebulioskopy
Refraktometr

slouží k měření cukernatosti hroznového moštu. Založen na principu optického lomu světelného paprsku. Umožňuje měřit cukernatost dozrávajících hroznů
Ebulioskop

Zařízení sloužící k zjišťování obsahu alkoholu ve víně. Princip stanovení je založen na dvou rozdílných bodech varu. Víno, obsahující alkohol, vře při nižší teplotě než voda a to úměrně podle obsahu alkoholu.
Vínoměr 

Vínoměr k měření obsahu alkoholu ve víně. Pro měření je třeba jen 2ml vína, ideální teplota měření +20°C
Lihoměr

Lihoměr se stupnicí objemových %, t.j. udávající počet mililitrů ethalonu (ethylalkoholu) ve 100 ml roztoku s vodou. Rozsah 0-100%. Areometrická stupnice je vyměřena při teplotě +20°C.
Moštoměr provozní

Areometrická stupnice udává hmotnostní koncentraci zkvasitelných cukrů révových moštů v kg.hl-1. Areometrická stupnice je vyměřena při teplotě +15°C
Cukroměr

Cukroměr udává koncentraci vodných roztoků sacharózy ve hmotnostních %.